• Iniciatīva radošo industriju
  izcilāko produktu un pakalpojumu izcelšanai

 • Iniciatīva radošo industriju
  izcilāko produktu un pakalpojumu izcelšanai

 • Iniciatīva radošo industriju
  izcilāko produktu un pakalpojumu izcelšanai

 • Iniciatīva radošo industriju
  izcilāko produktu un pakalpojumu izcelšanai

 • 1 / 4

Projektu vadītāja

Līva Stūrmane
+371 29265627
​radi@radilatvija.lv

Informācija medijiem

Katrīna Ķeķe
+371 26496613
​​keke.katrina@gmail.com

Jaunu risinājumu meklēšana veicina dizaina domāšanu, sniedz starpkultūru pieredzi un veicina izpratni par industrijas attīstību un jaunu konceptu izstrādi un ieviešanu.

Līva Stūrmane

Projektu vadītāja

Līvas portret foto

par radi!

foto: img-about.jpg

Desmit gadi nozarē ir pietiekami ilgs laiks, lai varētu atskatīties uz paveikto un kalt nākotnes plānus, veidojot vēl ciešāku sadarbību ar radošo industriju profesionāļiem, ekspertiem un auditoriju. Šo desmit gadu laikā “radi!” ir izaudzis no radošuma nedēļas dažādām mērķauditorijām līdz pasākumu ciklam Latvijas reģionu pilsētās un mazpilsētās. Bet mēs gribam augt vēl tālāk un auglīgāk! Tāpēc mūsu jaunais koncepts paredz, ka turpmāk “radi!” būs iniciatīva radošo industriju izcilāko produktu un pakalpojumu izcelšanai, visu gadu piedāvājot dažādas aktivitātes nozares attīstībai, kā arī vienlaikus iniciējot projektus, kuru centrā ir iedzīvotāju vajadzības.

Jaunu risinājumu meklēšana veicina dizaina domāšanu, sniedz starpkultūru pieredzi un veicina izpratni par industrijas attīstību un jaunu konceptu izstrādi un ieviešanu. Tāpēc esam gandarīti, ka varam dalīties savā pieredzē ar dažādu jomu jaunajiem speciālistiem un ieteikt labākās dizaina domāšanas metodes dažādu problēmu risināšanai. Tāpat šogad tiks veidots retrospektīvs pasākums ar mērķi atskatīties uz desmit gados paveikto un turpmāk plānoto, pulcējot Iniciatīvas “radi!” sākotnējos iniciatorus un partnerus.

baibas foto

Baiba Moļņika

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Ģenerālsekretāre

Mēs visi esam radi, kad sanākam kopā - valsts un pašvaldību institūcijas, nevalstiskās organizācijas un uzņēmumi, lai meklētu un attīstītu radošumu valsts pārvaldē, uzņēmējdarbībā, skolās, muzejos, bibliotēkās un sabiedrībā kopumā. Ikviens tiek aicināts apzināt radošumu mērķtiecīgā darbībā un izmantot to, lai risinātu sabiedrībai svarīgus problēmjautājumus un radītu pievienoto vērtību. Telpa sāk elpot, kad mēs atklājam, kā saistīt kopā mūsu saknes - tradicionālo mantojumu ar spārniem - inovatīvo.

notikumi

3.07.2024

Iniciatīvas “radi!” akadēmija dodas uz Liepāju!

Iniciatīvas “radi!” akadēmija turpina savu ceļojumu viesojoties Latvijas pilsētās, lai atbalstītu vietējo kopienu sociālo ietekmi un veicinātu radošo industriju izaugsmi. 3. jūlijā no 14.00 līdz 17.00 Liepājas Karostā, kultūrvietā “Atmodas dārzs”, norisināsies nākamais klātienes pasākums.

 

radi! akadēmijas galvenais uzdevums ir veicināt radošo industriju attīstību visā Latvijā. Šogad dažādās pilsētās notiks vairāki pasākumi, kuros tiks pievērsta uzmanība pilsētvides atdzīvināšanai un kopienu stiprināšanai. Šī gada aktivitātes turpina iepriekšējos gados aizsākto reģionālo fokusu, analizējot un piedāvājot risinājumus sociālās ietekmes mērīšanai un radošo industriju attīstībai. Liepājas pasākumā piedalīsies vietējās pašvaldības,

nevalstisko organizāciju, radošo industriju pārstāvji un Liepāja 2027 – Eiropas Kultūras galvaspilsētas komanda.

Pieteikšanās saite!

1.

Dalība Eiropas Kultūras un radošuma dienās

2023.gada oktobrī norisinājās Eiropas Kultūras un radošuma dienas, ko organizē EIT kultūras un radošuma zināšanu un inovāciju kopiena. Eiropas Kultūras un radošuma dienu mērķis ir tuvināt zinātni, pētniecību, uzņēmējdarbību un organizācijas, lai stiprināt Eiropas kultūras un radošās industrijas.

Nodibinājuma “Creativity Lab” eksperti piedalījās četrās Eiropas Kultūras un radošuma dienās – Vīnē (Austrija), Boloņā (Itālija), Amsterdamā (Nīderlandē) un Bilbao (Spānija).

Vīne, Austrija: radošā potenciāla atraisīšana

Austrijas galvaspilsēta Vīne organizētais Eiropas Kultūras un radošuma dienu pasākums kalpoja kā ievads 2023. gada Radošo prasmju nedēļai, piedāvājot unikālu iespēju izpētīt kultūras un radošo industriju pārveidojošo spēku. Pasākuma runas, paneļdiskusijas un forumi iedziļinājās sabiedrības, ekonomikas un mūsu dzīves vides radikālajā pārveidē. Uzsverot uz ilgtspējību, videi draudzīgumu un cilvēcību, dalībniekiem tika dota iespēja atklāt, kā kultūras un radošās industrijas var mainīt ražošanas procesus, darba tirgus modelēšanu un tehnoloģiju izmantošanu.

Boloņa, Itālija: Pagātnes un nākotnes savienošana ar radošuma palīdzību

Boloņā, Itālijā, dalībniekiem tika dota iespēja izpētīt pētniecības infrastruktūru, superdatoru, digitālo prasmju un cilvēku kompetenču krustpunktus. Šī pasākuma mērķis bija parādīt, kā šie elementi var sadarboties, lai atraisītu radošumu un veidotu kultūras, sabiedrības un ekonomiskās labklājības nākotni. Pasākuma saturā tika uzsvērti kultūras un radošo nozaru attīstības scenāriji, piedāvājot unikālu platformu starptautiskai sadarbībai. Turklāt Boloņas Universitātes organizētais blakus pasākums "Design x Human & Planet Care" sniedza iespēju iedziļināties ilgtspējīga dizaina nozīmīgumā un tā ietekmē nākotnē.

Amsterdama, Nīderlande: iekļautības un inovāciju veicināšana

Amsterdama, kas ir iekļaujošas un taisnīgas sabiedrības aizsācēja, rīkoja Eiropas kultūras un radošuma dienas, kas tika organizēts kā dinamiskais pasākums, pulcējot dažādus dalībniekus, tostarp māksliniekus, novatorus, investorus, akadēmiķus un politikas veidotājus. Programmas saturs tika piepildīts ar inovācijām, sadarbību un radošumu. 

Bilbao, Spānija: Navigācija digitālajā kultūrainavā

Bilbao, Spānijā Eiropas kultūras un radošuma dienās tika pētītas kultūras un radošuma sarežģītības mūsdienu digitālajā pasaulē, pievēršoties tādām tēmām kā ģeneratīvas, ieskaujošās un paplašinātās realitātes tehnoloģijas. Kā daļa no nākamās renesanses gara Eiropas Kultūras un radošuma dienas pievērsīsās jaunajiem jēdzieniem, kas saistīti ar digitālo kultūru un humānismu straujās tehnoloģiju attīstības laikmetā. Eiropas radošās industriju samits uzsvēra tradicionālo zināšanu sistēmu, mantojuma un amatniecības atzīšanas nozīmi cīņā par zaļo ekonomikas pāreju.

Eiropas Kultūras un radošuma dienas piedāvā unikālu un bagātinošu pieredzi tiem, kas vēlas būt kultūras un radošo inovāciju priekšgalā. Šie pasākumi ne tikai nodrošināja platformu jaunu zināšanu iegūšanai un sadarbības iespējām, bet arī kalpo kā katalizators radošuma nākotnes veidošanai visā Eiropā.

Piedaloties uz Eiropas Kultūras un radošuma dienas, nodibinājuma “Creativity Lab” ekspertiem bija iespēja apmeklēt sesijas ar slaveniem lektoriem, gūstot ieskatu revolucionārajās idejās un projektos, kā arī iesaistoties semināros un diskusijās, apgūst jaunas zināšanas, kas var veicināt personīgo un profesionālo izaugsmi. Bez tam nodibinājuma “Creativity Lab” ekspertiem bija iespēja iegūt jaunus kontaktus un sadarboties ar daudzveidīgu radošo personu, investoru un politikas veidotāju kopienu, veicinot sakarus, kas var novest pie sadarbības projektiem un iniciatīvām.

\"\"

2.

Dalība festivālā “Slush”

Nodibinājuma “Creativity Lab” eksperti piedalījās 2023.gada nogalē festivālā “Slush”, kas tika organizēts Helsinku centrā (Somijā). Šīs festivāls ir apliecinājums tehnoloģiju, inovāciju un uzņēmējdarbības krustojumam. Slush, kas visā pasaulē ir pazīstams kā viens no vadošajiem jaunuzņēmumu un tehnoloģiju pasākumiem, aicina vizionārus, investorus un nozares entuziastus no visas pasaules. 

Festivāls, kas katru gadu notiek, ir kļuvis par inovāciju katalizātoru, pulcējot jaunuzņēmumus, investorus, tehnoloģiju entuziastus un domu līderus. Festivāla unikālā atmosfēra veicina vidi, kurā plaukst radošums un idejas tiek pārvērstas taustāmos projektos.

Viena no galvenajām priekšrocībām, piedaloties Slush, ir nepārspējamas tīklošanās iespējas, ko tas piedāvā. Uzņēmējiem ir iespēja sazināties ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem, investoriem, kas meklē nākamo lielo izrāvienu. Festivāla sadarbības sistēma veicina jēgpilnu mijiedarbību, paverot durvis partnerībām, kas var veidot nozaru nākotni.

Slush ir slavens ar savu izcilo galveno runātāju un paneļdiskusiju klāstu. Vizionāri un nozares līderi dalās savās atziņās, pieredzē un nākotnes prognozēs. Dalībnieki iegūst vērtīgas zināšanas, sekojot jaunākajām tendencēm un pozicionējot sevi inovāciju priekšgalā.

Slush piedāvā daudzveidīgu darbnīcu, meistarklašu un blakus pasākumu klāstu, sniedzot dalībniekiem iespējas attīstīt prasmes un uzlabot zināšanas. Dalībnieki var iedziļināties tādās tēmās kā uzņēmējdarbība, mārketinga stratēģijas un tehnoloģiskie sasniegumi, gūstot ieskatu, ko var izmantot viņu pašu uzņēmumos.

Festivāls Slush ir vairāk nekā tikai pasākums; tā ir pārveidojoša pieredze, kas dalībniekus virza inovāciju un uzņēmējdarbības centrā. Ieguvumi no dalības sniedzas ārpus festivāla norises vietas, veicinot globālus sakarus un iedvesmojot jaunu tehnoloģiju sasniegumu vilni.

Dalība Eiropas Kultūras un radošuma dienās tika finansēts no Eiropas Savienības fonda projekta “Radošo industriju sinerģija Eiropā” (Nr. 13.1.4.0/23/I/015) līdzekļiem, kā arī deleģējuma līguma ar Kultūras ministriju par Iniciatīvas “radi!” projektu vadību ietvaros.

3.

“Creativity Lab” paraksta deleģējuma līgumu ar Kultūras ministriju par Iniciatīvas “radi!” projektu vadību 2023-2025.
Iniciatīva “radi!” savā jaunās desmitgades darba cēlienā turpinās akcentēt radošo industriju, dizaina domāšanas un partnerību lomu un pienesumu, kā arī meklēt arvien jaunas iespējas un risinājumus tādu nākotnes izaicinājumu kontekstā. Šogad “radi!” no atsevišķu pasākumu cikla kļūs par aktivitāšu kopumu radošo industriju popularizēšanai, kas izvērsts visa gada garumā.

4.

Nodibinājums “Creativity Lab” īsteno projektu “Radošo industriju sinerģija Eiropā”​

 

Projekta mērķis ir atbalstīt nodibinājuma “Creativity Lab” darbību, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes sekas, kā arī paātrinātu tā pielāgošanos jaunajiem apstākļiem un veicinātu plašāku kultūras pakalpojumu pieejamību, tādējādi radot pozitīvu ietekmi uz vietējām kopienām un ekonomisko attīstību.

Projekta ietvaros plānots nodibinājuma “Creativity Lab” dalība starptautiskās sadarbības veicināšanas un profesionālās kapacitātes un izaugsmes stiprināšanas pasākumos - Eiropas kultūras un radošuma dienās un festivālā Slush.

 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta nodibinājuma “Creativity Lab” darbība (iznākuma rādītājs - 1 atbalstīta kultūras nozares organizācija; rezultāta rādītājs - 1 kultūras organizācijas darbība (pakalpojums)).

Kopējais projekta budžets ir 9 867,44 EUR, t.sk., Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 7 855,96 EUR.

Projekts tiks īstenots 5 mēnešus  (līdz 2023. gada 31. decembrim).

 

 

radi! arhīvs

2012

Desmit gadi nozarē ir pietiekami ilgs laiks, lai varētu atskatīties uz paveikto un kalt nākotnes plānus, veidojot vēl ciešāku sadarbību ar radošo industriju profesionāļiem, ekspertiem un auditoriju. Šo desmit gadu laikā “radi!” ir izaudzis no radošuma nedēļas dažādām mērķauditorijām līdz pasākumu ciklam Latvijas reģionu pilsētās un mazpilsētās. Šeit ir iespēja atskatīties pagātnē uz Iniciatīvas “radi!” aktivitātēm desmit gadu laikā.

Atbalsta

 • logo kulturas ministija

Rīko

 • logo creativity lab

Sadarbības partneri

 • logo british council
 • logo northern dimension
 • logo unesco
 • logo LIAA